Press kit

Press kit

Poniższe fotografie można wykorzystywać do celów niekomercyjnych pod warunkiem wyraźnego oznaczenia autorstwa i wyłącznie w kontekście książek Małgorzaty i Michała Kuźmińskich.

W sprawie wykorzystania zdjęć do celów komercyjnych, prosimy o kontakt: kontakt@kuzminscy.com

Fotografie © Grażyna Makara

Kontakt

kontakt@kuzminscy.com